Chemie není nuda a má budoucnost. Podporujeme chemické vzdělávání.

5. 2. 2018

2. února navštívil Lovochemii hejtman Ústeckého Kraje Oldřich Bubeníček. Stěžejním tématem setkání s vedením společnosti byla podpora vzdělávání chemického a technického vzdělávání a propagace chemie jako perspektivního oboru s širokým uplatněním na trhu práce.

Generální ředitel společnosti Ing. Petr Cingr na setkání prezentoval ativity společnosti Lovochemie v oblasti vzdělávání, přípravy na budoucí povolání, stipendijní program Lovochemie a spolupráci se vzdělávacími institucemi na úrovni mateřských, základních, středních a vysokých škol. Více informací naleznete zde.