Lovochemie nabízí žákům Stipendijní program

Stipendijní program

Lovochemie nabízí žákům partnerských středních škol Stipendijní program. Žák, se kterým je na začátku 2. ročníku podepsána smlouva o stipendiu získá během studia mnohé finanční výhody a benefity – měsíční stipendium, příspěvek na dopravu, vybavení pracovními pomůckami, odbornou praxi, jistotu nástupu do pracovního poměru. Tento projekt si klade za cíl přivést do firmy nové zaměstnance na technické a chemické pracovní pozice. Stipendista se zavazuje po absolvování studia nastoupit do Lovochemie na pracovní poměr po dobu nejméně 3 let.

Samotnému stipendijnímu programu předchází tzv. Přípravná fáze, která probíhá v průběhu 1.ročníku,  v tomto roce  jsou sledovány výsledky žáků a jejich zájem o obor a na konci této fáze jsou pak vybráni ty nejlepší, se kterými je sepsána Stipendijní smlouva.

Mezi partnerské školy patří SOŠ technická a zahradnická v Lovosicích, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem. Do programu se mohou zapojit žáci, kteří studují strojírenské obory, elektro a chemické obory nebo obory zaměřené na měření a regulaci.