Proces výběrového řízení

Forma a délka výběrového řízení závisí na typu

pracovní pozice, o niž se ucházíte. Výběrové řízení je zpravidla vícekolové. Jednotlivá kola výběrového řízení jsou koncipovaná tak, aby potenciální zaměstnanec měl možnost setkat se s více zaměstnanci společnosti. To umožní kandidátovi hlubší poznání budoucích kolegů a seznámení se s pracovním prostředím.

V procesu výběru kandidátů dochází k posuzování jednotlivých dokumentů zaslaných uchazeči. Jsou vyhodnocovány informace z životopisu, motivačního dopisu atd. Poté jsou kandidáti hodnoceni při vícekolovém procesu osobních setkání s personalistou, potenciálním přímým nadřízeným, manažerem z jiného oddělení, případně dalšími odpovědnými osobami.

 

1. Analýza kariérové dráhy uchazeče na základě životopisu a motivačního dopisu.

Každý životopis a motivační dopis je posouzen, případně jsou informace doplněny a upřesněny při telefonickém rozhovoru. Počítejte s tím, že Vám může personalista zavolat a získat si od Vás základní informace ještě před tím, než budete pozváni na pracovní pohovor.
Údaje uvedené v životopise a motivačním dopise jsou základem pro postup kandidátů do dalšího kola výběrového řízení.

2. Interview s personalistou a přímým nadřízeným

Další fází je strukturovaný pracovní pohovor s personalistou a přímým nadřízeným. Zjišťujeme úroveň požadovaných znalostí, dovedností, kompetencí a osobnostních charakteristik, které jsou pro výkon na obsazované pozici klíčové.

3. Posouzení dalších odborných a osobnostních charakteristik kandidáta.

Součástí výběrového řízení u klíčových pozic specialistů a manažerů jsou testy kompetencí a testy osobnosti, dále testy odborných dovedností a znalostí. Tyto testy mohou být součástí pohovorů.

4. Seznámení s pracovištěm.

Je pro nás důležité, aby se případní noví zaměstnanci dobře seznámili se svým budoucím pracovním prostředím a kolegy. Uchazečům je umožneno prohlédnout si své budoucí pracoviště.

5. Při výběrovém řízení na klíčové pozice ve společnosti dochází k setkání s dalším manažerem.

 

 

Kdy se Vám ozveme?

V závěru pohovoru Vás budeme informovat o krocích, které budou následovat – například kdy můžete očekávat naše vyjádření (pozor, někdy to může trvat i několik týdnů), zda bude třeba absolvovat další osobní pohovor apod.

Pokud uspějete ve výběrovém řízení, oslovíme Vás s nabídkou. Po vzájemné dohodě o podmínkách spolupráce a datu nástupu následuje podepsání pracovní smlouvy.

 

Co musím udělat pro přihlášení do výběrového řízení?

Pokud Vás zaujme některá z našich inzerovaných pozic, pošlete nám svůj životopis, případně další požadované dokumenty nebo vyplňte dotazník. Obdržíte písemnou odpověď, kde se dozvíte, jaký bude další postup ve výběrovém řízení.

V případě splnění požadavků na volnou pracovní pozici, Vás pracovník personálního oddělení pozve na osobní pohovor. Procesu výběru vhodného kandidáta na volnou pozici věnujeme odbornou péči, proto může trvat nějaký čas než se vám ozveme. Jelikož výběrová řízení jsou v naší společnosti vícekolová, celý proces trvá delší dobu, než je vhodný kandidát vybraný.