Dokumenty ke stažení

Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací (kontraktory) PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 8. 9. 2017
CZZ 2019 SM-BOZP-017_PI-03 - Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací PDF (3 MB) Pro kontraktory Poslední update 21. 5. 2019
Lešení (technicko organizační postup) PDF (808 KB) Pro kontraktory Poslední update 27. 6. 2017
Manipulace se závadnými látkami vodám a půdě PDF (983 KB) Pro kontraktory Poslední update 4. 12. 2017
Mimořádné události PDF (12 MB) Pro kontraktory Poslední update 27. 11. 2017
Povolení k práci PDF (13 MB) Pro kontraktory Poslední update 28. 11. 2017
Pravidla pro příjem zásilek do areálu PDF (375 KB) Pro kontraktory Poslední update 2. 7. 2018
Propustkový řád PDF (9.9 MB) Pro kontraktory Poslední update 17. 9. 2018
Registrační formulář DOC (73 KB) Pro kontraktory Poslední update 2. 2. 2015
SM-BOZP-017 Základní předpis BOZP PDF (2.3 MB) Pro kontraktory Poslední update 9. 10. 2015

Stránky