Zaměstnanecké benefity

Pouze kvalitní a motivovaní zaměstnanci mohou

zajistit dlouhodobé plnění cílů firmy a její úspěšné postavení na konkurenčním trhu. Pro posílení motivace, spokojenosti a stability zaměstnanců nabízíme mimo jiné tyto výhody:

Výhody plynoucí z Kolektivní smlouvy

  • Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
  • Podíly na hospodářském výsledku
  • Týden dovolené navíc
  • Zvýhodněné závodní stravování
  • Odměna při pracovních a životních jubileích, při odchodu do důchodu
  • Odměny dárcům krve
  • Zaměstnanecký den, ples, mikulášská besídka
  • Péče o bývalé zaměstnance

Výhody plynoucí z programu Nadstandard

  • Slevy u vybraných dodavatelů
  • Poukázky na sport, masáže, kulturu