Junior program

Velká pozornost je věnována také skupině

začínajících perspektivních zaměstnanců – absolventům SŠ a VŠ, kteří jsou již zařazeni ve svých cílových pracovních pozicích. Svým obsahem je Junior program zaměřen na identifikaci skutečného potenciálu účastníků. Záměrem je nejen rozvinout tento potenciál perspektivních zaměstnanců, ale také najít možné mladé talenty a upevnit jejich zájem o práci ve společnosti, případně v rámci skupiny Agrofert. Junior program je zaměřen na zkvalitnění teoretických znalostí i praktických dovedností z různých oblastí řízení firmy.