LOVOSTABIL  je pomocný rostlinný přípravek na úpravu tvrdosti vody s přídavkem karbonyldiamidu. Takto upravená voda se následně používá k ředění kapalných vícesložkových hnojiv vyráběných a dodávaných Lovochemií, a.s.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Kyselina 2- hydroxy -1,2,3- propantrikarboxylová v % hmotn. 42-48 %
pH  zředěného roztoku (1:5) 1,5-2,5
Hustota v kg/l při 20 °C cca 1,23

 

Rozsah a způsob použití

LOVOSTABIL slouží k úpravě vody před ředěním kapalných NPK či NP hnojiv. Po aplikaci LOVOSTABILU do ředící vody a následném ředění kapalných vícesložkových hnojiv takto upravenou vodou se významně potlačí vypadávání nerozpustných solí.

Aplikační dávky

Odměřená dávka  LOVOSTABILU se nejprve intenzivně smíchá s postřikovou vodou (v dávce podle její tvrdosti). Nechá se odstát 20 minut a poté se přimíchají ostatní složky.

Celková tvrdost vody v mmol/l Celková tvrdost vody v německých stupních (o dH) Celková tvrdost vody - slovní vyjádření Ředící poměr LOVOSTABIL : voda
0,7–1,25 3,9-7 měkká 0,5 :100
1,26–2,5 7–14 středně tvrdá 0,75:100
2,5–3,75 14-21 tvrdá 1:100
> 3,76 >21,01 velmi tvrdá 1,25:100

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.