LOVOGREEN MICROGRADE NPK 20-5-8 + 2 MgO

NPK/NP hnojiva

Trávníkové hnojivo pro výživu greenů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

vlastnost

hodnota

Celkový dusík jako N v %

Dusík močovinový jako N v %

Dusík amonný jako N v %

Dusík močovinoformaldehydový jako N  v %

20,0

5,0

9,0

6,0

Fosfor rozpustný ve vodě a  neutrálním citranu amonném jako P2O5

 

5,0

Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %

3,0

Draslík jako K2O v %

8,0

Hořčík jako MgO v %

2,0

Bór v %

0,01

Měď v %

Železo v %

0,002

0,3

Zinek v %

Mangan v %

0,002

0,01

Rozsah a způsob použití

LOVOGREEN MICROGRADE je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků o střední a vysoké intenzitě ošetřování. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch. Tomu je přizpůsobena i granulace hnojiva, proto se většina granulí pohybuje v rozmezí 0,7 – 1,5 mm.

Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu. Pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky během vegetace.  Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

Aplikační dávky

Oblast použití

kg/100m2

Dávka hnojiv

g/m2 na 1 dávku

Počet dávek za rok

Termín aplikace

Parky, veřejná zeleň

Odpaliště (tee), foregreeny

Travnatá hřiště

Okrasné trávníky, fairway

Greeny

3 - 5

3 - 4

4 - 6

3 - 5

2 - 4

30 - 50

30 - 40

40 - 60

30 - 50

20 - 40

1 - 2

3 - 4

2 - 3

1 - 3

4 - 5

březen - srpen

březen - listopad

březen - listopad

březen - srpen

březen - srpen

Balení, doprava, skladování

Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem.