LOVOGREEN MICROGRADE NPK 10-5-20+4MgO

NPK/NP hnojiva

LOVOGREEN MICROGRADE NPK 10-5-20+4MgO je jemné granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení greenů v období srpen - listopad.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti:

Hodnota

Celkový dusík jako N v % hm.

10,0

Dusík močovinový  jako N v % hm.

2,5

Dusík amonný jako N v %

5,0

Dusík močovinoformaldehydový jako N v % hm.

2,5

Fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % hm.

 

5,0

Fosfor  rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm.

3,0

Vodorozpustný draslík jako K2O v % hm.

20,0

Hořčík jako MgO v % hm.

4,0

Bór jako B v % hm.

0,01

Železo jako Fe v % hm.

0,3

Zinek jako Zn v % hm.

0,002

Měď jako Cu v % hm.

0,002

Mangan jako Mn v % hm.

0,01

Rozsah a způsob použití

Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období vegetačního klidu dle potřeb porostů v závislosti na klimatických vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch. Tomu je přizpůsobena i granulace hnojiva, proto se většina granulí pohybuje v rozmezí 0,7 – 1,5 mm.

Aplikační dávky

Oblast použití

kg/100m2

Dávka hnojiv

g/m2 na 1 dávku

Počet dávek za rok

Termín aplikace

Parky, veřejná zeleň

Odpaliště (tee), Greeny

Travnatá hřiště

Okrasné trávníky

3 - 5

4 - 6

4 - 6

3 - 4

30 - 50

40 - 60

40 - 60

30 - 40

1 - 2

4 - 5

2 - 3

1 - 2

srpen - listopad

srpen - listopad

srpen - listopad

srpen - listopad

Balení, doprava, skladování

Balené hnojivo se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem.