GSH-E NPK 7-7-12

NPK/NP hnojiva

GSH-E NPK 7-7-12 je bezchloridové granulované hnojivo poskytující rostlinám základní živiny (dusík, fosfor, draslík, hořčík). Je určené k výřivě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Amonný dusík jako N v %

7,0

Fosforečnany rozpustné ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %

7,0

Fosforečnany rozpustné ve vodě v % jako P2O5 v %

6,0

Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %

12,0

Hořčík jako MgO v %

2,0

Síra jako S v %

16,0

Chloridy jako Cl - v %

max. 1,0

Částice od 1 mm do 5 mm v %

90,0

Částice pod 1 mm v %

3,0

Částice nad 10 mm v %

0,0

Aplikační dávky

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a při přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Po rozpuštění je hodné k hnojení zálivkou.

Doporučené dávkování:

Kultura

Dávka g/10 m2

Košťáloviny

400-1000

Kořenová zelenina

200-600

Plodová zelenina

400-600

Brambory

300-500

Okrasné rostliny

100-300

Jádroviny

500-600

Peckoviny

300-500

Drobné ovoce

300-1000

Chmel

200-600

Balení, doprava, skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem.