Rok 2015

14. 12. 2015 Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost Lovochemie, a. s., se sídlem Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02, IČO 49100262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 471, plníc povinnost podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně jejích listinných akcií na akcie zaknihované s tím, že lhůta určená pro vlastníka k odevzdání akcií činí dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

14. 12. 2015 Litoměřický deník

Lovochemie dá peníze na koupaliště. Zajistí i ohřev?

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/lovochemie-da-penize-na-koupaliste-zajisti-i-ohrev-20151214.html

 

Technické hry - MERKURMÁNIE 19.10.2015