Rok 2012
 

6.2. Lovochemie, a.s. se stala partnerem v projektu Partnerství pro chemii

Lovochemie, a.s. se stala jedním z 9 partnerů v projektu Univerzity Pardubice. Projekt byl zahájen 1.1.2012 a doba jeho realizace je stanovena na 24 měsíců.

Partnerství pro chemii podpoří spolupráci institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to sdílením informací, zkušeností a znalostí v práci s cílovou skupinou studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, zejména na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky.

 

9.2. Obnova vozového parku pro hasičský sbor Lovochemie

Zcela nový kombinovaný hasičský automobil určený pro Hasičský záchranný sbor podniku dnes dorazil do Lovochemie.

Podvozek typu IVECO Trakker dodala pro nový vůz společnost Agrotec Hustopeče, nástavbu dodala Továrna hasicí techniky THT Polička, jejímž výrobním programem je výroba různých modifikací požárních automobilů, vozidel a kontejnerů pro technické zásahy, likvidaci ekologických havárií a speciálních vozidel dle požadavků zákazníků.

Automobil, který Lovochemie pořídila z vlastních prostředků, má standardní vybavení a kromě nádrže na vodu o objemu 5 000 litrů má také nádrž na 500 litrů pěnidla určeného pro hašení tzv. polárních a nepolárních látek. Součástí je dále lafetová proudnice s dostřikem vody do vzdálenosti 74 metrů a osvětlovací stožár.

Nový vůz je dalším příspěvkem ke zlepšení zabezpečení areálu Lovochemie a bude sloužit k případným zásahům všem společnostem, které se v areálu Lovochemie nacházejí. Je pořízen jako náhrada dosluhující Tatry 148, která bude z majetku Lovochemie vyřazena a nabídnuta dobrovolným hasičům v regionu.