Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací (kontraktory) PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 8. 9. 2017
Doporučená těsnění pro přírubové spoje PDF (558 kB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
Dopravní řád podniku (SM-EXP-097) PDF (332 kB) Pro kontraktory Poslední update 2. 2. 2015
Lešení (technicko organizační postup) PDF (808 kB) Pro kontraktory Poslední update 27. 6. 2017
Mimořádné události PDF (2 MB) Pro kontraktory Poslední update 30. 12. 2015
Nátěry a povrchová ochrana zařízení - revize 7 PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
Nátěry a povrchová ochrana zařízení - revize 7 - protokol XLSX (166 kB) Pro kontraktory Poslední update 25. 2. 2015
Poskytování OOPP PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 9. 10. 2015
Povolení k práci PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 2. 2. 2015
Pravidla pro dokladování externích výkonů DOCX (784 kB) Pro kontraktory Poslední update 2. 2. 2015