Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací (kontraktory) PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 8. 9. 2017
Lešení (technicko organizační postup) PDF (808 kB) Pro kontraktory Poslední update 27. 6. 2017
Doporučená těsnění pro přírubové spoje PDF (558 kB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
Značení potrubí, zařízení a armatur - revize 2 PDF (922 kB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
Nátěry a povrchová ochrana zařízení - revize 7 PDF (1 MB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
Standardy strojní údržby - revize 6 PDF (2 MB) Pro kontraktory Poslední update 16. 5. 2017
TOP-ŽP-002 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI PDF (414 kB) Pro kontraktory Poslední update 21. 7. 2016
Technické dokumentace SM-TD-121 DOCX (4 MB) Pro kontraktory Poslední update 8. 4. 2016
Mimořádné události PDF (2 MB) Pro kontraktory Poslední update 30. 12. 2015
Základní předpis PO PDF (901 kB) Pro kontraktory Poslední update 30. 12. 2015