Pokyny k vyplnění výkazů externích výkonů PDF (448 kB) Výkazy externích výkonů Poslední update 17. 6. 2015
Výkaz externích výkonů - základní XLSX (33 kB) Výkazy externích výkonů Poslední update 2. 2. 2015
Výkaz externích výkonů - vzorové vyplnění XLSX (59 kB) Výkazy externích výkonů Poslední update 2. 2. 2015
Výkaz externích výkonů - sloučený XLSX (23 kB) Výkazy externích výkonů Poslední update 2. 2. 2015
Výkaz externích výkonů - pro více zakázek XLSX (20 kB) Výkazy externích výkonů Poslední update 2. 2. 2015