14. 12. 2015

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie


Společnost Lovochemie, a. s., se sídlem Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02, IČO 49100262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 471, plníc povinnost podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně jejích listinných akcií na akcie zaknihované s tím, že lhůta určená pro vlastníka k odevzdání akcií činí dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.