19. 10. 2015

MERKURMÁNIE, postavme společně něco velkého


Technický klub mládeže fungující při Domu dětí a mládeže Rozmarýn 19. 10. 2015 pořádal 2. ročník Technických her spojených s Merkurmánií. Vítězem soutěžní části se stalo družstvo Základní školy Na Valech v Litoměřicích, druzí skončili školáci ze ZŠ Lingua Univerzal a třetí ze ZŠ Havlíčkova. Vítězné družstvo si domů odnášelo tablety, stříbrné a bronzové týmy datová úložiště a MP4, ostatní účastníci si pak do svých škol odváželi stavebnice Merkur. Tento projekt podpořila Lovochemie, a.s. spolu s dalšími zaměstnavateli v regionu, pro které jsou technické obory nutností nejen v přítomnosti, ale i pro budoucí rozvoj.

   „Cílem her bylo probudit v dětech zájem o tvořivost, kreativitu a ukázat, že technika není jen zdrojem poučení, ale i zábavou, což se podařilo,“ konstatoval Jiří Rudolf, zakladatel Technického klubu mládeže v Litoměřicích, který před třemi lety začínal s devíti školáky, přičemž nyní do klubu dochází již téměř stovka dětí.

Partnerům soutěže byl rovněž představen další cíl spolupráce – projekt „Ústav technického vzdělávání“. Město Litoměřice vyčlenilo objekt Českých drah u pokratických závor, kde by institut měl v budoucnu vzniknout. V budoucnu bude hledat dotační tituly pro finanční zajištění projektu, firmám byla nabídnuta participace a možné využití institutu pro konkrétní potřeby podnikatelských subjektů ve výzkumu, vývoji a rekvalifikacích v technických oborech.

Merkurmánie

Ústav technického vzdělávání - vize