1. 11. 2017

Stížnosti na zhoršenou kvalitu ovzduší a dokončení ekologicky šetrných technologií


V souvislosti se stížnostmi obyvatel Litoměřic na zhoršenou kvalitu ovzduší uvádíme fakta k investicím do ekologicky šetrných technologií, snížení emisí na nově vystavěných či modernizovaných provozech a srovnání produkovaných emisí a odpadů za 15leté období.

Lovochemik aktuálně